Galeria Optyczna Śliwińscy

Rewitalizacja brandu, projekt wnętrza, projekty mebli

  Rewitalizacja wizerunku marki

  Koncepcja: założeniem tego projektu była całkowita rewitalizacja brandu Galeria Optyczna Śliwińscy. W zakres prac weszło przeprojektowanie logotypu, wykonanie projektu aranżacji wnętrza…

  Redesign of the brand

  An Idea: the assumption of this project was the total brand revitalization of the Optical Gallery Śliwińscy. The scope of work includes the redesign of the logotype, the design of interior for…

  Sygnet Logotypu Śliwińscy
  Galeria Optyczna - Plan

  Projekt wnętrza sklepu

  Koncepcja: Podstawowym założeniem, jakie postawiono przy projektowaniu Galerii Optycznej Śliwińscy było stworzenie “loftowego” wnętrza o ciepłym, przyjaznym charakterze …

  Interior design of the store

  An Idea: The basic assumption behind the design of the Optical Gallery Śliwińscy was to create a “loft” interior with a “warm and friendly” character…

  Projekt mebli: stolika i ekspozytorów pionowych.

  Furniture design: Coffe table and commode for the store

  Galeria Optyczna meble
  Galeria Optyczna meble
  Galeria Optyczna meble
  Galeria Optyczna meble
  Galeria Optyczna meble